25 maja 2018

Program

 

 

PROGRAM
W czasie trwania turnusów Komenda Zgrupowania organizuje dla uczestników liczne olimpiady sportowe, gry terenowe, ogniska, kominki, dyskoteki, prezentacje filmów na telebimie, sztafety pożarnicze, wędrówki piesze, oraz wiele innych atrakcji programowych. Celem obozu będzie promocja aktywnego wypoczynku oraz zainteresowanie aktywnością fizyczną, doskonalenie i rozwijanie umiejętności sportowych uczestników w zakresie gry w piłkę nożną, siatkową, ręczną oraz dwa ognie, popularyzowanie sportu jako aktywnej i bezpiecznej formy wypoczynku oraz zainteresowanie dzieci aktywnym spędzaniem czasu wolnego. Podczas obozu planujemy uświadomić dzieci i młodzież szkolną o niebezpieczeństwie zagrożeń zdrowotnych i zachowań patologicznych, wskazać prawidłowe wzorce postępowania i autorytety godne naśladowania, inspirować do działania w kierunku działalności wolontariackiej, i higienicznego trybu życia. Organizator zapewni uczestnikom atrakcyjne formy pracy w trakcie trwania obozu dostosowane do każdej z grupy wiekowej. Ponadto podczas obozu będziemy propagować aktywny i bezpieczny wypoczynek wśród dzieci i młodzieży, tak aby umocnić w nich poczucie własnej wartości, uświadomić niebezpieczeństwa zagrożeń zdrowotnych i zachowań patologicznych, wskazać prawidłowe wzorce postępowania i autorytety godne naśladowania, inspirować do działań w kierunku rozwoju zainteresowań, uzdolnień i pasji.
Realizacja programu dostarczy uczestnikom wiedzę o zdrowym trybie życia, higienie osobistej na odpowiednim akceptowalnym poziomie głównie poprzez podejmowane działania praktyczne. Codzienne poranne gimnastyki, warsztaty, treningi oraz gry terenowe służyć będą poprawie kondycji fizycznej uczestników obozu.
Podczas trwania obozu odbędą się zajęcia sportowe w małych grupach, które będą miały na celu wyposażenie uczestników w umiejętność współdziałania w grupie oraz współdecydowania o niej. W trakcie zajęć programowych dzieci i młodzież szkolna będą uczestniczyć w wielu zawodach, olimpiadach i konkursach dzięki, którym poznają zasady zdrowej rywalizacji. Program obozu przewiduje tematykę i działania rozwijające nawyk dbania o zdrowie fizyczne i psychiczne, przeciwdziałaniu uzależnieniom. Wychowawcy będą zachęcać do aktywnego działania i włączenia się społecznego dzieci i młodzieży szkolnej poprzez animację i edukację kulturalną. Realizacja programu dostarczy uczestnikom wędrówki oraz zwiady i gry terenowe poprawią zdrowie fizyczne dzieci i młodzieży szkolnej. Ponadto uczestnicy obozu przebywać będą jednorazowo przez cały dzień w Parku Rozrywki Aktywnej „Bartbo” w Butrynach, gdzie będą korzystać z placu zabaw, parku linowego, dmuchawców, a także z ogniska z kiełbaskami.

DZIEŃ OTWARTY
Raz w turnusie odbywa się dzień otwarty, w sobotę. Jest to zaproszenie dla rodziców oraz całych rodzin do przyjazdu w odwiedziny do swoich pociech. W trakcie tego dnia istnieje możliwość zabrania dziecka z obozowych zajęć programowych, po wcześniejszym wypisaniu u komendanta obozu. Wypisywać z zajęć mogą jedynie rodzice lub pełnoprawni opiekunowie, legitymujący się dowodem osobistym. Istnieje możliwość wypisania dziecka poza teren zgrupowania, to również należy odnotować w książce wyjść po uzgodnieniu z komendantem obozu. Dzień otwarty to również okazja, żeby rodzice wzięli udział w zajęciach, które na co dzień odbywają się na obozie. Organizowane wtedy są warsztaty muzyczne, sztafety pożarnicze, rozgrywki sportowe, teleturnieje obozowe, w których poza dziećmi uczestniczą rodzice. Dzień otwarty zaczyna się tuż po śniadaniu, koło godziny 9,10, a kończy tuż przed ciszą nocną koło godziny 20. Niestety nie ma możliwości wykupienia obiadów, ale do dyspozycji rodziców jest ognisko na plaży, gdzie można zrobić kiełbaski. Na terenie zgrupowania jest sklepik, gdzie można kupić np. loda, napoje, czy inne smakołyki. Zaproszenie na dzień otwarty rodzice otrzymują wraz z listem obozowym.

PLAN KOLONII/OBOZU

Zamierzenia wychowawcze:

 • rozwijanie i kształtowanie pasji, umiejętności oraz zainteresowań uczestników;
 • kształtowanie postawy obywatelskiej i patriotycznej;
 • promowanie równości, dobra i poszanowania praw dziecka jako istoty ludzkiej;
 • kształtowanie u młodych ludzi postaw otwartości, tolerancji i zrozumienia dla drugiego człowieka;
 • zainteresowanie uczestników technikami survivalowymi;
 • doskonalenie umiejętności pionierskich i terenoznawczych;
 • kształtowanie wśród uczestników umiejętności pracy w grupie poprzez wykonywanie zadań zespołowych oraz różnorodne konkursy i współzawodnictwa;
 • promowanie idei wolontariatu jako rodzaju aktywności społecznej;
 • propagowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia i higieny osobistej;
 • dostarczenie uczestnikom obozu wiedzy z zakresu zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej;
 • przybliżenie kultury, zwyczajów i obrzędów harcerskich poprzez dostarczenie wiedzy i umiejętności z zakresu technik harcerskich tj. historia ZHP, symbolika, łączność, sygnalizacja, terenoznawstwo, samarytanka i musztra;
 • kształtowanie nawyku aktywnego i bezpiecznego spędzania czasu wolnego poprzez organizację gier zespołowych, rozgrywek sportowych i imprez kulturalno-rekreacyjnych;
 • poznanie i przybliżenie różnorodnych technik plastycznych;
 • popularyzacja turystyki pieszej poprzez organizację i udział w różnorodnych formach wędrówek;
 • poznanie walorów turystycznych i historycznych Regionu;
 • zapewnienie uczestnikom obozu bezpośredniego kontaktu z otaczającą przyrodą.

Uczestnik kolonii/obozu po zakończeniu będzie:

 • miał satysfakcję i podwyższoną samoocenę swoich działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego;
 • znał techniki survivalowe, pionierskie, terenoznawcze, łącznościowe;
 • znał zasady pracy w grupie i z grupą;
 • znał zasady organizacji gier zespołowych;
 • znał zasady zdrowej rywalizacji i współzawodnictwa;
 • znał różne formy spędzania czasu wolnego;
 • znał piosenki, pląsy oraz zabawy harcerskie.

 

Zajęcia obowiązkowe (grupa wiekowa: 7 – 10 lat)

Lp. Nazwa Przebieg
1. Zabawy integracyjne, poznawanie grupy i obozu Zabawy mające na celu zintegrowanie grupy i oswojenie z nowym miejscem.
2. Gry sportowe na boisku Do wyboru gra w piłkę nożną, w piłkę siatkową, hula hop, skakanki: Tworzenie zespołów; gry sportowe
3. Popołudniowe bajki na gorące dni Rozłożenie koców w cieniu; czytanie bajek lub historii, rysowanie ilustracji do słuchanej bajki
4. Podchody Podział uczestników na dwie grupy; ustalenie tematyki podchodów; wyjście grup na zajęcia.
5. Samarytanka Wstęp do zajęć – aspekty prawne, sytuacje z jakimi możemy się spotkać; zapoznanie z konkretnymi przykładami zastosowania pierwszej pomocy; przećwiczenie zdobytych umiejętności.
6. Szałasy Budowanie w lesie malutkich szałasów dla elfów, zwierzątek lub leśnych duszków. Pobudzenie kreatywności i zdolności manualnych w lesie.
7. Zawody sportowe Wyścigi rzędów uczestników: Podział uczestników na ok. 6 osobowe grupy; ustawienie grup w rzędach; wykonanie konkurencji zespołowych na czas; wyłonienie zwycięskiej grupy w punktacji.
8. Gra w „ogonki” i kocykówkę Każdy uczestnik dostaje szarfę, którą zahacza o gumkę od spodni; zadaniem uczestników jest wyrwać pozostałym szarfę; biegać i zabierać szarfy mogą tylko osoby z niezabranym „ogonkiem”; wygrywa ostatnia osoba z ‘ogonkiem’.
Podział uczestników na dwie grupy; wręczenie koca na drużynę i jednej piłki; zasady gry analogicznie do siatkówki.
9. Leśne teatrzyki lub teatrzyk cieni Uczestnicy wykonują na patyczkach kukiełki; zabawy w improwizowane przedstawienia; wykonywania scen z bajek; konkursy talentów kukiełek. (w wersji teatru leśnego lub rzucając cień na podświetlane płótno wieczorem)
10. Gra terenowa „Wyspa skarbów” Podział na grupy; drużyny wykonują zadania, bądź rozwiązują zagadki za co dostają kawałek mapy z zaznaczonym miejscem ukrycia skarbu.
11. Gra terenowa „Flinstonowie” Przygotowanie pojazdów; rozgrywki „rodzinami” – poruszanie się tylko w pojazdach, nauka zasad poruszania się po jezdni, wykonywanie zadań, dotarcie do mety.
12. Malowanie naturą – kolaże Wycieczka do lasu na poznawanie natury i zbieranie jej darów do kolaży, wykonanie przez uczestników kolaży z wykorzystaniem z zebranych materiałów oraz dorysowując węglem i kredkami elementy; stworzenie galerii na ścianie.
13. Śpiewanie i zabawy animacyjne Nauka piosenek obozowych i zabawy muzyczne; tańce animacyjne; zabawy z chustą animacyjną.
14. Robótki ręczne i piosenki nauka robótek ręcznych. Nauka wiązania węzłów ozdobnych. Wykonywanie  bransoletek i warkoczyków z muliny.
15. Plażowe zabawy Kąpiel w jeziorze, zumba na plaży, tworzenie zamków z piasku, gra w piłkę „rzucankę” na plaży.
16. Pamiątki obozowe Tworzenie małych pamiątek osobistych do zabrania z obozu do domu np. bransoletek, znaczków na agrafce, słoiczków z „mini-lasem” itp.
17. Makiety Podział uczestników na małe grupy; rozdanie materiałów; tworzenie makiet lasu/ obozu/ magicznej krainy/ wymyślonej planety itp.
18. Garncarstwo Wylepianie z gliny (lub masy solnej) dzbanów, misi kubków, medalionów czy wyciskanek, wypalanie na słońcu lub w żarze ogniska, ozdabianie gotowych wyrobów.
19. Pieczenie chlebka scoutowego wraz ze śpiewankami Nauka wyrabiania chlebka; pieczenie nad ogniskiem; spożywanie chlebka; śpiewanki
20. Gra terenowa „Babajaga komandos” Gra oparta na zabawie raz, dwa, trzy babajaga patrzy, wykorzystująca leśny kamuflaż.
21. Obozowy ogródek Przygotowywanie donic i sadzenie roślin, które będą wzrastać cały turnus
22. Bądź jak Picasso Nauka kreatywnego malowania (malowanie różnymi palcami, gąbkami i pędzlami, malowanie przez rzut farbą, nauka malarstwa abstrakcyjnego)
23. Body painting Nauka sztuki malowania na ciele podczas plażowania
24. Bitwa wodna Bitwa wodna połączona z turniejem gier i zabaw wodnych
25. 100 pytań do… Gra polegająca na odnajdywanie pytań z zakresu życia obozowego
26. Mix teleturniejów Gra polegająca na konkurencjach zaczerpniętych z różnych popularnych teleturniejów.

 

Zajęcia obowiązkowe (grupa wiekowa: 10 – 13 lat)

Lp. Nazwa Przebieg
1. Survival cz. 1 – krzesanie ognia, stosy ogniskowe, kociołki węgierskie oraz gotowanie jajka. Zapoznanie z ideą survivalu; zastosowanie umiejętności krzesania ognia; poznanie technik rozpalania ognia; typy stosów ogniskowych; samodzielne przygotowanie stosu, podpalenie, przygotowanie posiłku w kociołku węgierskim oraz ugotowanie jajka na twardo technika zakopywania.
2. Survival cz. 2 – orientacja w terenie, bieg na orientację Zastosowanie nabywanej umiejętności; podanie możliwości orientowania się w przestrzeni; oznaczenie trasy biegu (bibuła), ustawienie znaczników w wyznaczonych miejscach; zapoznanie uczestników z obsługą kompasów, busoli oraz map; przeprowadzenie biegu na orientację z pomiarem czasu.
3. Survival cz. 3 – schronienie, pozyskiwanie wody Wprowadzenie do tematu – wybór miejsca do noclegu, możliwe do użycia materiały; konkurs na przygotowanie jak najlepiej przystosowanego schronienia; omówienie pracy; metody filtrowania i uzdatniania wody; wieloetapowe przesączanie wody.
4. Team building Zajęcia polegająca na zbudowaniu więzów w grupie i integracji uczestników.
5. Łuki, proce Wyjaśnienie zasad bezpieczeństwa; prezentacja prawidłowego użytkowania sprzętu; podział na grupy, konkurs strzelniczy.
6. Stuka kamuflażu, gra terenowa „Kameleon” oraz Gra terenowa „Babajaga komandos” Zapoznanie uczestników ze sztuką kamuflażu; zastosowanie; wykorzystywane techniki; przygotowanie do zajęć – wyznaczenie obszaru (bibuła), kamuflaż uczestników; przebieg gry – rozproszenie się na znak prowadzącego, sygnał o końcu czasu na ukrycie się, poszukiwanie.

 

Gra oparta na zabawie raz, dwa, trzy babajaga patrzy, wykorzystująca leśny kamuflaż.

7. Podchody Podział uczestników na dwie grupy; ustalenie tematyki podchodów; wyjście grup na zajęcia.
8. Gra chińska Sporządzenie mapy – podział kartki na prostokąty, wrysowywanie w nie elementów otoczenia (tylko niewielkiego obszaru); uczestnicy muszą dotrzeć do wyznaczonego miejsca, zbierając po drodze punkty; mapę należy odczytywać bez jej obracania.
9. Samarytanka oraz gra terenowa „Lotnik” Wstęp do zajęć – aspekty prawne, sytuacje z jakimi możemy się spotkać; zapoznanie z konkretnymi przykładami zastosowania pierwszej pomocy; przećwiczenie zdobytych umiejętności.

 

Gra terenowa polegająca na odnalezieniu rannego „lotnika”, udzieleniu mu pierwszej pomocy oraz bezpiecznym transporcie poszkodowanego w wyznaczone miejsce.

10. Gra „Niewidomy strzelcy” oraz gra „Okrąg ciszy” Wyznaczenie terenu gry; wyznaczenie i ustawienie „niewidomych strzelców” na planszy; zadaniem grup jest zebranie z planszy przedmiotów tak, aby nie zostać trafionym przez strzelców i dotarcie do wyznaczonego miejsca.

 

Gra polegająca na rywalizacji dwóch drużyn w sztuce skradania się. Zadaniem grup jest wykraść przedmiot ułożony na środku okręgu, strzeżonego przez dwóch liderów, którzy mają zawiązane oczy. Gdy liderzy usłyszą zbliżających się zbyt głośno zawodników, wchodzą do okręgu, co oznacza cofniecie się wszystkich na pozycje startowe. Zwycięża grupa, która jako pierwsza wykradnie przedmiot z okręgu.

11. Gra terenowa „Flinstonowie” Przygotowanie pojazdów, rozgrywki „rodzinami” – poruszanie się tylko w pojazdach, nauka zasad poruszania się po drogach, wykonywanie zadań, dotarcie do mety.
12. Poszukiwacze złota oraz Zadaniem grup jest uzupełnienie miski wodą tylko przy pomocy własnych ubrań – uczestnik wbiega do wody, a następnie wyciska wodę z odzienia do miski; poszukiwanie złota poprzez przesiewanie piasku wyjętego z jeziora dwóch drużyn podzielonych na osoby nawigujące i osoby działające, które mają zawiązane oczy. Miejsca samorodkowe oznaczone są flagą wystająca ponad poziom wody.

 

13. Wielki Wyścig Kapsli Wielki wyścig kapsli po wcześniej przygotowanych piaskowych torach. Turniej na kapslowej arenie. Wypychanie zawodników z piaskowego koła do momentu pozostania tylko jednego zawodnika.
14. Gra terenowa „Świetliki” Grupy udają się na wieczorną grę, poruszając się po trasie wyznaczonej przez świetliki wędkarskie, wykonując przy tym zadania.
15. „Monopol” w terenie Przeniesienie gry planszowej „Monopol” na płaszczyznę gry terenowej.
16. Tangram Podział na grupy; każda grupa musi ponownie podzielić się na pół, ponieważ zadaniem jednej połowy jest odnalezienie ułożonego przez prowadzącego kształtu, a następnie słownie przekazanie jego wyglądu drugiej połowie grupy. Grupa przekazująca wygląd tangramu nie może zbliżać się na odległość bliższą niż 10 metrów do swoich towarzyszy. Zakazane jest robienie zdjęć, rysowanie wzoru na kartkach/ziemi/układanie go z dostępnych materiałów.
17. Oblężenie zamków Przygotowanie planszy – stworzenie kartonowego zamku, skonstruowanie przy pomocy instrukcji własną katapultę lub procę, zawody polegające na oblężeniu zamków przeciwników.
18. Zajęcia cyrkowe – slackline, żonglowanie, diabolo, zośka, skręcanie balonów, kręcenie talerzami Nauka poprawnego wykonywania wszystkich czynności; podział na grupy; kontrola opiekunów nad każdą atrakcją oraz niwelowanie błędów popełnianych przez uczestników. Otwarcie cyrku oraz prezentacja opanowanych umiejętności
19. „Mali powstańcy” w terenie Przeniesienie gry planszowej „Mali powstańcy” na płaszczyznę gry terenowej.
20. Gry XXL (chińczyk, warcaby, bierki, kółko i krzyżyk, memory, sudoku) Gra w znane gry planszowe w rozmiarze XXL gdzie pionkami są ludzie.
21. Gra terenowa „Dwie flagi” Gra polegająca na podkradaniu flagi przeciwników i przetransportowania jej bez utraty do wyznaczonego miejsca.
22. Pieczenie chlebka scoutowego wraz ze śpiewankami Nauka wyrabiania chlebka; pieczenie nad ogniskiem; spożywanie chlebka; śpiewanki
23. Bądź jak Picasso (malowanie stopami na prześcieradle, malowanie poprzez rzucanie balonami z farbą) Nauka kreatywnego malowania (malowanie różnymi częściami ciała na dużym płótnie, malowanie przez rzut farbą, nauka malarstwa abstrakcyjnego)
24. Festiwal indyjski Przygotowanie kolorowych proszków oraz strojów wzorowanych na kulturze indyjskiej, zorganizowanie festiwalu kolorów na wzór indyjskiego święta, ozdobienie ciała we wzory malowane henną, nauka tańca „bolywood”
25. Mistrz jednego zmysłu Turniej polegający na serii zadań opartych na wykorzystaniu tylko jednego zmysłu (jedzenie z zamkniętymi oczami, rozpoznawanie potraw po zapachu, czytanie z ruchu warg itd.) wyniki zapisywane na tablicy punktowej
26. Obozowy ogródek Przygotowanie donic i sadzenie roślin, które będą wzrastać cały turnus
27. Bitwa wodna, gra „Ochrona VIPa” oraz siatka balonowa Bitwa wodna połączona z turniejem gier i zabaw wodnych. Gra polegająca na ochronie  VIPa przed zmoczeniem jednej grupy, przy ostrzale grupy drugiej. Turniej piłki siatkowej, gdzie piłkę zastępuje balon z woda podrzucany na kocach.
28. 100 pytań do… Gra polegająca na odnajdywanie pytań z zakresu życia obozowego
29. Mix teleturniejów Gra polegająca na konkurencjach zaczerpniętych z różnych popularnych teleturniejów.
30. Gra terenowa „Wyspa skarbów” Podział na grupy, drużyny wykonują zadania, bądź rozwiązują zagadki, za co dostają kawałek mapy z zaznaczonym miejscem ukrycia skarbu.
31. Park Rozrywki ”Bartbo” Całodniowe wyjścia do Parku Rozrywki Aktywnej „Bartbo” – zabawy na dmuchawcach, placu zabaw, parku linowym oraz ognisko z kiełbaskami.

 

Zajęcia obowiązkowe (grupa wiekowa: 13 – 17 lat)

Lp. Nazwa Przebieg
1. Survival cz. 1 – krzesanie ognia, stosy ogniskowe, kociołki węgierskie oraz gotowanie jaka. Zapoznanie z ideą survivalu; zastosowanie umiejętności krzesania ognia; poznanie technik rozpalania ognia; typy stosów ogniskowych; samodzielne przygotowanie stosu, podpalenie, przygotowanie posiłku w kociołku węgierskim oraz ugotowanie jajka na twardo technika zakopywania.
2. Survival cz. 2 – orientacja w terenie, bieg na orientację Zastosowanie nabywanej umiejętności; podanie możliwości orientowania się w przestrzeni; oznaczenie trasy biegu (bibuła), ustawienie znaczników w wyznaczonych miejscach; zapoznanie uczestników z obsługą kompasów, busoli oraz map; przeprowadzenie biegu na orientację z pomiarem czasu.
3. Survival cz. 3 – schronienie, pozyskiwanie wody Wprowadzenie do tematu – wybór miejsca do noclegu, możliwe do użycia materiały; konkurs na przygotowanie jak najlepiej przystosowanego schronienia; omówienie pracy; metody filtrowania i uzdatniania wody; wieloetapowe przesączanie wody.
4. Team building Zajęcia polegająca na zbudowaniu więzów w grupie i integracji uczestników.
5. Łuki, proce Wyjaśnienie zasad bezpieczeństwa; prezentacja prawidłowego użytkowania sprzętu; podział na grupy, konkurs strzelniczy.
6. Stuka kamuflażu, gra terenowa „Kameleon” oraz Gra terenowa „Babajaga komandos” Zapoznanie uczestników ze sztuką kamuflażu; zastosowanie; wykorzystywane techniki; przygotowanie do zajęć – wyznaczenie obszaru (bibuła), kamuflaż uczestników; przebieg gry – rozproszenie się na znak prowadzącego, sygnał o końcu czasu na ukrycie się, poszukiwanie.

 

Gra oparta na zabawie raz, dwa, trzy babajaga patrzy, wykorzystująca leśny kamuflaż.

7. Podchody Podział uczestników na dwie grupy; ustalenie tematyki podchodów; wyjście grup na zajęcia.
8. Gra chińska Sporządzenie mapy – podział kartki na prostokąty, wrysowywanie w nie elementów otoczenia (tylko niewielkiego obszaru); uczestnicy muszą dotrzeć do wyznaczonego miejsca, zbierając po drodze punkty; mapę należy odczytywać bez jej obracania.
9. Samarytanka oraz gra terenowa „Lotnik” Wstęp do zajęć – aspekty prawne, sytuacje z jakimi możemy się spotkać; zapoznanie z konkretnymi przykładami zastosowania pierwszej pomocy; przećwiczenie zdobytych umiejętności.

 

Gra terenowa polegająca na odnalezieniu rannego „lotnika”, udzieleniu mu pierwszej pomocy oraz bezpiecznym transporcie poszkodowanego w wyznaczone miejsce.

10. Gra „Niewidomy strzelcy” oraz gra „Okrąg ciszy” Wyznaczenie terenu gry; wyznaczenie i ustawienie „niewidomych strzelców” na planszy; zadaniem grup jest zebranie z planszy przedmiotów tak, aby nie zostać trafionym przez strzelców i dotarcie do wyznaczonego miejsca.

 

Gra polegająca na rywalizacji dwóch drużyn w sztuce skradania się. Zadaniem grup jest wykraść przedmiot ułożony na środku okręgu, strzeżonego przez dwóch liderów, którzy mają zawiązane oczy. Gdy liderzy usłyszą zbliżających się zbyt głośno zawodników, wchodzą do okręgu, co oznacza cofniecie się wszystkich na pozycje startowe. Zwycięża grupa, która jako pierwsza wykradnie przedmiot z okręgu.

11. Manzo oraz gra „w kałużę” Na specjalnym polu do gry naprzeciw siebie stają dwie drużyny. Celem gry jest zdobycie mansa, czyli bazy przeciwnika oznaczonej na narożniku pola drużyny przeciwnej. Aby to zrobić, należy opuścić pole swojej drużyny przez tak zwany „korytarz”, następnie obiec pola obydwu drużyn (nazywane czasem „labiryntem”), dostać się na pole drużyny przeciwnej i, wypowiadając jednocześnie

słowo „manso”, dotknąć bazy. Grę można zakończyć na jednej rundzie, bądź prowadzić ją do określonej liczby zwycięstw.

 

Uczestnicy trzymając się za ręce wokół wyznaczonego na ziemi okręgu próbują, bez puszczania rąk, wepchnąć innych zawodników wewnątrz okręgu. Osoby które wejdą w okręg odpadają z gry a uczestnicy zacieniają krąg wciąż trzymając się za ręce.

12. Poszukiwacze złota oraz Zadaniem grup jest uzupełnienie miski wodą tylko przy pomocy własnych ubrań – uczestnik wbiega do wody, a następnie wyciska wodę z odzienia do miski; poszukiwanie złota poprzez przesiewanie piasku wyjętego z jeziora dwóch drużyn podzielonych na osoby nawigujące i osoby działające, które mają zawiązane oczy. Miejsca samorodkowe oznaczone są flagą wystająca ponad poziom wody.

 

 

13. Wielki Wyścig Kapsli Wielki wyścig kapsli po wcześniej przygotowanych piaskowych torach. Turniej na kapslowej arenie. Wypychanie zawodników z piaskowego koła do momentu pozostania tylko jednego zawodnika
14. Kuźnica Spotkanie przy ogniu ogniska lub świec, polegające na swobodnych wypowiedziach na dany temat społeczny lub cywilizacyjny. Wypowiedzi nie podlegają dyskusji, komentowaniu czy osadzaniu. Zajęcia polegają na budowaniu własnego zdania na dany, ważny w społeczeństwie problem, nauce wypowiadania się publicznie oraz formułowania własnych myśli i wyrażaniu ich.
15. Gra terenowa „Świetliki” Grupy udają się na wieczorną grę, poruszając się po trasie wyznaczonej przez świetliki wędkarskie, wykonując przy tym zadania.
16. „Monopol” w terenie Przeniesienie gry planszowej „Monopol” na płaszczyznę gry terenowej.
17. Tangram Podział na grupy; każda grupa musi ponownie podzielić się na pół, ponieważ zadaniem jednej połowy jest odnalezienie ułożonego przez prowadzącego kształtu, a następnie słownie przekazanie jego wyglądu drugiej połowie grupy. Grupa przekazująca wygląd tangramu nie może zbliżać się na odległość bliższą niż 10 metrów do swoich towarzyszy. Zakazane jest robienie zdjęć, rysowanie wzoru na kartkach/ziemi/układanie go z dostępnych materiałów.
18. Oblężenie zamków Przygotowanie planszy – stworzenie kartonowego zamku, skonstruowanie przy pomocy instrukcji własną katapultę lub procę, zawody polegające na oblężeniu zamków przeciwników.
19. Zajęcia cyrkowe – slackline, żonglowanie, diabolo, zośka, skręcanie balonów, kręcenie talerzami Nauka poprawnego wykonywania wszystkich czynności; podział na grupy; kontrola opiekunów nad każdą atrakcją oraz niwelowanie błędów popełnianych przez uczestników. Otwarcie cyrku oraz prezentacja opanowanych umiejętności
20. „Mali powstańcy” w terenie Przeniesienie gry planszowej „Mali powstańcy” na płaszczyznę gry terenowej.
21. Gry XXL (chińczyk, warcaby, bierki, kółko i krzyżyk, memory, sudoku) Gra w znane gry planszowe w rozmiarze XXL gdzie pionkami są ludzie.
22. Gra terenowa „Dwie flagi” Gra polegająca na podkradaniu flagi przeciwników i przetransportowania jej bez utraty do wyznaczonego miejsca.
23. Pieczenie chlebka scoutowego wraz ze śpiewankami Nauka wyrabiania chlebka; pieczenie nad ogniskiem; spożywanie chlebka; śpiewanki
24. Bądź jak Picasso (malowanie stopami na prześcieradle, malowanie poprzez rzucanie balonami z farbą) Nauka kreatywnego malowania (malowanie różnymi częściami ciała na dużym płótnie, malowanie przez rzut farbą, nauka malarstwa abstrakcyjnego)
25. Festiwal indyjski Przygotowanie kolorowych proszków oraz strojów wzorowanych na kulturze indyjskiej, zorganizowanie festiwalu kolorów na wzór indyjskiego święta, ozdobienie ciała we wzory malowane henną, nauka tańca „bolywood”
26. Mistrz jednego zmysłu Turniej polegający na serii zadań opartych na wykorzystaniu tylko jednego zmysłu (jedzenie z zamkniętymi oczami, rozpoznawanie potraw po zapachu, czytanie z ruchu warg itd.) wyniki zapisywane na tablicy punktowej
27. Bitwa wodna, gra „Ochrona VIPa” oraz siatka balonowa Bitwa wodna połączona z turniejem gier i zabaw wodnych. Gra polegająca na ochronie  VIPa przed zmoczeniem jednej grupy, przy ostrzale grupy drugiej. Turniej piłki siatkowej, gdzie piłkę zastępuje balon z woda podrzucany na kocach.
28. 100 pytań do… Gra polegająca na odnajdywanie pytań z zakresu życia obozowego
29. Mix teleturniejów Gra polegająca na konkurencjach zaczerpniętych z różnych popularnych teleturniejów.
30. Park Rozrywki ”Bartbo” Całodniowe wyjścia do Parku Rozrywki Aktywnej „Bartbo” – zabawy na dmuchawcach, placu zabaw, parku linowym oraz ognisko z kiełbaskami.

 

Harmonogram realizacji programu:  Program realizowany jest w postaci zajęć obowiązkowych i dodatkowych przystosowanych do każdej z trzech grup wiekowych. Kadra obozowa samodzielnie dobiera zajęcia obowiązkowe i dodatkowe w bloki zajęciowe na dany dzień. Zajęcia dodatkowe wypełniają czas pomiędzy kolejnymi blokami zajęciowymi, są prowadzone podczas pogorszenia warunków atmosferycznych lub dotyczą całego obozu, bez podziału na grupy wiekowe. W skład zajęć dodatkowych wchodzą:

 • karaoke/śpiewanki
 • wędrówka dookoła Jeziora Gim
 • wędrówka w poszukiwaniu leśnych jezior
 • wspólna dyskoteka tematyczna
 • projekcja filmu
 • rysowanki
 • mecz piłki nożnej i siatkowej
 • wieczorek rozgrywek gier planszowych
 • plażowanie
 • ognisko/świeczkowisko tematyczne

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

7.30 – 7.40 – pobudka;

7.40 – 7.55 – gimnastyka poranna;

7.55 – 8.20 – toaleta poranna;

8.20 – 9.30 – śniadanie;

9.30 – 13.00 – zajęcia programowe;

13.00 – 14.00 – zajęcia własne, przygotowanie do obiadu;

14.00 – 15.20 – obiad;

15.20 – 16.00 – cisza poobiednia;

16.00 – 17.50 – zajęcia programowe;

17.50 – 18.00 – przygotowanie do kolacji;

18.00 – 19.00 – kolacja;

19.00 – 20.00 – toaleta wieczorna

20.00 – 22.00 – zajęcia wieczorne; przygotowanie do ciszy nocnej;

22.00 – 7.30 – cisza nocna;